erb

Víta Vás obec

Partizánska Ľupča

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes592
mod_vvisit_counterVčera614
mod_vvisit_counterTento týždeň4283
mod_vvisit_counterMinulý týždeň3337
mod_vvisit_counterTento mesiac9122
mod_vvisit_counterMinulý mesiac16034
mod_vvisit_counterSpolu1791708
Úvod Obecný úrad Všeobecné záväzné nariadenia
Všeobecné záväzné nariadenia PDF Tlačiť E-mail
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017, 6/2015 a 10/2015 o financovaní škôl a školských zariadení na území obce Partizánska Ľupča
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE VZN č. 2/2017 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení Obce Partizánska Ľupča
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE VZN č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Partizánska Ľupča
Všeobecne záväzné nariadenie obce Partizánska Ľupča č. 3/2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Partizánska Ľupča
Všeobecne záväzné nariadenie obce Partizánska Ľupča č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Partizánska Ľupča
Všeobecne záväzné nariadenie obce Partizánska Ľupča č. 1/2016 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Partizánska Ľupča
Prevádzkový poriadok pre poskytovanie priestorov KD platný od 1. 11. 2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Partizánska Ľupča č. 10/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 6/2015 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce Partizánska Ľupča
Všeobecne záväzné nariadenie obce Partizánska Ľupča č. 9/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie obce Partizánska Ľupča č. 8/2015 o miestnej dani za psa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Partizánska Ľupča č.7 /2015 o miestnej dani z nehnuteľností
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce Partizánska Ľupča
Všeobecne záväzné nariadenie obce Partizánska Ľupča č. 4/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Partizánska Ľupča
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Partizánska Ľupča
Príloha č.1. k VZN 1/2015 - TRHOVÝ PORIADOK
Všeobecné záväzné nariadenie 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok na území obce Partizánska Ľupča
Všeobecné záväzné nariadenie 4/2013 o dani z nehnuteľnosti
Všeobecné záväzné nariadenie 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpdmi na území obce Partizánska Ľupča a jej miestnych častí Magurka a Železnô
Všeobecné záväzné nariadenie 2/2013 o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
Všeobecne záväzné nariadenie 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a školských zariadeniach,  ktorého zriaďovateľom je iná právnická osoba a  má sídlo na území  Obce Partizánska Ľupča
Všeobecné záväzné nariadenie 10/2012 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Partizánska Ľupča
Všeobecné záväzné nariadenie 8/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie automaty
Všeobecné záväzné nariadenie 7/2012 o miestnej dani za predajné automaty
Všeobecné záväzné nariadenie 6/2012 o miestnej dani za ubytovanie
Všeobecné záväzné nariadenie 5/2012 o miestnej dani za používanie verejných priestranstiev
Všeobecné záväzné nariadenie 4/2012 o miestnej dani za psa
Všeobecné záväzné nariadenie 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za tieto služby - platí od 1. júla 2012
Všeobecné záväzné nariadenie 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Partizánska Ľupča - platí od 21. júna 2012
Všeobecné záväzné nariadenie 4/2011, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Partizánska Ľupča
Všeobecné záväzné nariadenie 3/2011 o chove včiel na území obce Partizánska Ľupča
Všeobecné záväzné nariadenie 2/2011 o podmienkach nájmu, kritériách a postupe prideľovania nájomných bytov v nájomných bytoch vo výlučnom vlastníctve obce Partizánska Ľupča, obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania, určených pre obyvateľov obce, rodákov žijúcich mimo obec, občanov pracujúcich v obci, alebo v blízkosti obce a iných občanov.
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Partizánska Ľupča
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
Všeobecné záväzné nariadenie o pohrebníctve
Všeobecné záväzné nariadenie o dotáciách
Všeobecné záväzné nariadenie o chove hospodárskych zvierat

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Partizánska Ľupča

č. 1/2016

o niektorých podmienkach držania psov na území

Obce Partizánska Ľupča
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Meniny má

Dnes: Eduard
Zajtra: Jozef